Vandring ovanför klinten 2

Visby domkyrka S:ta Maria var från början de tyska köpmännens kyrka. Den har genom seklen byggts om och till flera gångar, bl.a. har den fått nya spiror på tornen. Den framstår trots detta ändå som en vacker byggnad. En av de tre kyrkorna som fortfarande används i Visby innerstad. Till höger en detalj från gavlen på ett av sidokapellen.
Står vi ovanför domkyrkan och vänder oss om så vi ser mot norr har vi denna utsikt över innerstaden med Helgeands ruin närmast och i fonden S:ta Nicolai ruin. Ja och så havet en kall vintereftermiddag. Bilden ovan är också från dom-kyrkan, det är en del av sydfacaden närmare bestämd en gavel på det som kallas Stora Kapellet eller ibland Swertingska kapellet. Utsmyckningen är en påminnelse om Axel Herman Häggs restaurering i början på 1900 talet.
Den moderna tiden har gjort sitt intåg även i Visby. På bilden till vänster ser man en parabol i trädgården till det lilla huset. Huset på bilden till höger ligger lite längre norrut från domkyrkan, med en underbar utsikt och trots att bilden har tagits i december är det fortfarande lite grönt i trädgården.